M.A Productions AB Konsultation

Konsultation

Konsultation

Tyvärr finns det alldeles för många lösningar som inte har eller uppfyller de långsiktiga kraven. Fokus har varit från leverantören att sälja produkter istället för funktionen. Detta är tyvärr alldeles för återkommande och något jag inte vill ska ske.

Mitt fokus i arbetet när jag får konsultation eller konsultuppdrag är att göra en grundlig behovs-, funktions- och organisationsanalys. Detta för att få så specifierad bild som möjligt av hur ni jobbar, vad ni vill framöver och vilka mål som finns med verksamheten.

Hör av er om ni vill veta mer!

Konferensrum